Kontakt

Za reklamiranje na sajtu VolimoCipele.com i sponzorisane blogove, kontaktirajte nas na e-mail : marketing@volimocipele.com

Za ostale sugestije, pitanja, predloge i kontakt sa nama obratite nam se popunjavanjem kontakt forme ispod.