O nama

Zdravo svima!

VolimoCipele.com je modni blog – kao što i samo ime kaže, bavićemo se zajedno sa vama nekom vrstom bloga vezanog prvenstveno za cipele, obuću, ali i sve ostale aspekte života.

U moru modnih blogova, želimo da budemo jedinstveni.
Sarađujte sa nama.
Pišite blogove za nas.
Šaljite nam tekstove o cipelama koje su se vama dopale recimo, o vašim ličnim cipelama, vašem garderoberu, šta sve u njemu ima, šaljite nam slike i opišite svoje putovanje koje ćete potkrepiti slkama i mi ćemo to objaviti.
Navedite zašto baš vi treba da budete ti o kojima ćemo pisati i mi ćemo uraditi sa vama intervju.
Predstavite svoj mali biznis, predstavite svoje hobije, predstavite sve čime se ponosite i mi ćemo vam pomoći da to vidi što je moguće veći broj ljudi.
Predstavite svoju kompaniju, svoj brend, reklamirajte se kod nas, družite se sa nama, pozovite nas na kafu, piće, da napravimo zajednički blog.
Jednostavno, družite se sa nama i uzajamno ćemo pomoći jedni drugima da dođemo zajedno do cilja koji ste zamislili vi i koji smo zamislili mi.
Suština celog bloga VolimoCipele.com je u druženju i međusobnom pomaganju… Tako je ipak sve nekako lakše i lepše, zar ne?

Za kontakt i saradnju sa nama pišite nam putem naše Facebook stranicehttps://www.facebook.com/VolimoCipele/

Za buduće reklamiranje na sajtu VolimoCipele.com, kao i za objave sponzorisanih tekstova koje će biti moguće uskoro, pisaćete nam putem naše Facebook stranicehttps://www.facebook.com/VolimoCipele/

Želimo da jasno naglasimo da ćemo se nesimnjivo pridržavati kodeksa čija je pravila propisao Savet Online Izdavača Srbije, tj. SAMOREGULATIVNI KODEKS DOBRE PROFESIONALNE PRAKSE U DIGITALNOM IZDAVAŠTVU NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE.

Reklamiranje putem banera (koji će uskoro biti u funkciji) na sajtu VolimoCipele.com će biti u skladu sa odredbama  Zakona o oglašavanju, a u skladu sa članovima koji regulišu oblast oglašavanja u sferi Internet oglašavanja.

Takođe, sve komercijalne (PR) objave, odnosno tekstovi na našem blogu (koje ćemo uskoro pokrenuti) će biti jasno označeni terminima: “promocija”, “sponzorisani članak”, “PR objava”, “reklama” ili slično, a što je regulisano Članom 45. Zakona o oglašavanju Republike Srbije, osim u slučaju kada se radi o autorskom tekstu (članku) tj. delu, gde autor i vlasnik ovog bloga može napisati tekst svojevoljno kako to omogćava Član 2. Zakona o autorskom i srodnim pravima Republike Srbije, s obzirom da se autorskim delom prema ovom članu Zakona, smatraju naročito knjige, brošure, članci, prevodi, računarski programi u bilo kojem obliku njihovog izražavanja, uključujući i pripremni materijal za njihovu izradu i dr., jer Član 2. Zakona o autorskom i srodnim pravima kaže:

Autorsko delo je originalna duhovna tvorevina autora, izražena u određenoj formi, bez obzira na njegovu umetničku, naučnu ili drugu vrednost, njegovu namenu, veličinu, sadržinu i način ispoljavanja, kao i dopuštenost javnog saopštavanja njegove sadržine.

Tekst koji bude napisan kao autorski tekst, će zbog navoda iz Člana 2. Zakona o autorskom i srodnim pravima nositi oznaku “autorski tekst”, kako čitalac teksta na ovom blogu ne bi ni u jednom slučaju i ni na koji način, bio doveden u zabludu da li se radi o autorskom tekstu ili promociji, sponzorisanom članku, PR objavi ili slično.

S poštovanjem,

M. D.

autor bloga VolimoCipele.com