Viski će spasiti vodu

viski

Odavno se spekuliše činjenicom da je viski, piće koje ima magična svojstva. Ali, nije i naučno dokazano.

Međutim, nedavno su, škotski naučnici, pronašli da viski ima bar jednu magičnu  moć. Naime, viski može biti moćno „oružje“ koje će postužiti u prečišćavanju zagađene vode. Nus-proizvod, koji se dobija prilikom spravljanja viskija pokazao se kao veoma efikasan u borbi protiv zagađene vode. On uništava materije koje zagađuju vodu skoro 100%.

Naučnici sa Univerziteta Aberdin, tvrde da proces korišćenja ovog sporednog proizvoda, pri prozvodnji viskija, utiče hemijski na vodu i čini je čistijom. Taj proces, nazvali su po gutljaju viskija: dram.

Greim Paton, toksikolog i specijalista za zagađeno tlo, kaže da je proces dram mnogo brži i jeftiniji nego sadašnje tehnike prečišćavanja vode jer nus-proizvod viskija razgrađuje različite zagađivače istovremeno, bilo da je reč o pesticidima ili teškim metalima.

Naučnici su sproveli i brojna testiranja na zagađenim zemljišnim površinama i objektima za prečišćavanje otpadnih voda.

Istraživački tim smatra rezultate tih testiranja vrlo relevantnim i ističe da sada treba analizirati komercijalne mogućnosti korišćenja tog nus-proizvoda, koji se još uvek drži u tajnosti.

Paton posebno ističe da njihove ambicije nisu da urade nešto samo za zemlje razvijenog sveta, nego i za one najsiromašnije.

Čista voda je pravo svakog živog bića, a ne samo nas zapadnjaka

Škotski naučnici ističu još jednu bitnu osobinu procesa dram.

Naime, u sadašnjim metodama prečišćavanja vode, koriste se snažne hemikalije, dok je nus-proizvod viskija pak, potpuno prirodna materija koja, figurativno rečeno, hvata u zamku zagađivače i uništava ih.

Rešenju škotskih naučnika za potpuno prirodan proces prečišćavanja zagađene vode mnogi će s’ pravom pozdraviti.

Istorijom dugom 500 godina viski bi sada mogao da dobije i značajnu ekološku ulogu koja bi prevazišla njegov značaj „najvrednije škotske industrije“.

Više od 90% proizvodnje škotskog viskija izvozi se u druge zemlje, što Britaniji donosi prihod od 5,6 milijardi funti godišnje.

Škotski viski pije se u gotovo 200 zemalja sveta.

Podeli :

You may also like...